ΑΦΜ: 094422153
ΔΟΥ: Φ.Α.Ε. ΑΘΗΝΩΝ
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: Κατασκευή-Οικοδομή-Δόμηση
ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ.: 123013201000
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΔΕΙΡΑΔΩΝ ΚΑΙ ΚΟΡΙΝΘΟΥ 47, ΚΗΦΙΣΙΑ 14564, ΑΤΤΙΚΗ, Ελλάδα
ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2108002338,
FAΧ: 2106250704
ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ: www.heron-sa.eu
E-MAIL: heron.ate@protonmail.com

 

Δημοσιεύσεις:

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2012

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2013

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2014

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 2015

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 2016

ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ 08.07.2019